Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

merkaba
"Wyobraźnia, czyli „wolności przebywania gdzie indziej”
— Joanna Kulmowa
merkaba
"Mam taki specyficzny rodzaj egoizmu, że lubię pomagać ludziom. To mnie bawi."
— Joanna Kulmowa
Reposted byvivre1futureiscomingLejdiWioletta

June 13 2018

merkaba
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
merkaba
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaaynis aynis
merkaba
Reposted fromshakeme shakeme viajedendzien jedendzien

June 06 2018

merkaba
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski

June 01 2018

merkaba
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
merkaba
2299 7b18
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust vianiskowo niskowo

May 29 2018

merkaba
4143 eef8 500

Paul Klee, The Baloon, 1926

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamikrokosmos mikrokosmos

May 28 2018

merkaba
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
merkaba
7146 4a16
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

May 26 2018

merkaba
Pieszczoty językiem
— rozumiane dwojako
merkaba
1265 0674
Reposted fromtwice twice viamikrokosmos mikrokosmos
merkaba
merkaba

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart

May 25 2018

merkaba
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted bywszystkodupacytatyt-e-x-thindsightcarmenlunatrespassboliBloodEveaurinkodestructive-hopelesszupsonkinkaaaamericanojakmidzisiajzleindigestibleinherownwaylisiazupa
merkaba
"Jeśli mówisz mi "dzień dobry" to mam przed oczami Ciebie przy mnie, z Twoimi ustami na moich, z Twoimi rękami na mnie. To dla mnie znaczy "dzień dobry".

Reposted byt-e-x-tcytatywszystkodupalambadadamesoutelottibluebelllittleburnboliBloodEveponurykosiarzaurinkoheavencanwaitdestructive-hopelessblubrasistersofmercyzupsonimbirimbirseaweedbeliveinmeindigestibleczterywiekipozniej4777727772Martwa13agpniespokojna-duszagawwwww
merkaba
"...wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci."

— Agnieszka Osiecka
Reposted bycytatyzksiazekcytatywszystkodupamental-catlottibluebellosiakacarmenlunatoolongaurinkolonelyheartsclubxsneakyxachaiiamericanobanshemiktoriamalajnainaendotermicznaKacSoussekarnacupcakeofdarknessohgodwhydirtyliarpiehusbadbloodkejtowafiligranovakotficalisiazupaparradiseexsneakyx

May 24 2018

merkaba
To drugi list do ciebie. Więc
nie oddałabyś mnie nikomu
jak lekarstwa. Jak pestki obracanej językiem.
Jak krwi. Jak klucza do twoich drzwi.
W cieniu samochodu na oślep
szukasz mnie w torebce. Bierzesz w palce.
Kamyk z plaży. I cokolwiek się zdarzy
ja ciebie też nie oddam.
Więc niezbędny ci jestem jak talerz i nóż
choćbyś je ze stołu w odruchu
precz zmiotła. Więc konieczni jesteśmy
jak telefon. Zapalniczka. Klucz.
Jak ta uparta pestka
z oliwki i jak szpilki we włosach. Więc
wzięłabyś mnie zmniejszonego do rozmiaru
klucza. Szminki do ust.
Postukała o zęby. Skryła we włosach.
A ja chowam cię pod powieką
jak soczewkę. Patrzę przez ciebie.
W odruchu zmniejszyłbym nas.
Miałabyś mnie zawsze. Miałbym cię zawsze.
Wnętrzem dłoni prędko znajdź wnętrze
mojej. Z całej siły ściśnij. Nie oddam
ciebie. Więc spotkamy się znów
jutro. I nigdy. A ja ciebie i tak nie oddam.
Kto wie o tym? Kamyk z plaży. To ja.
Cicho. I w zębach stukająca
pestka. Nigdy. Nikomu.

— Robert Stiller
Reposted bypodkreslajmniecytatyzupsonpoezjaniewidkaacallitwhatyouwantlottibluebellcytatyzksiazekhavingdreamsmesoutedead-zireaellittleburninto-blackohsoquietmikrokosmospomsajointskurwysynifyouleavemesouteahazaynlo

May 23 2018

8207 3cbb
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl