Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

merkaba
2125 4d58

October 10 2018

merkaba
6028 ccf0
merkaba
1348 5805 500
Reposted byToshieternaljourneyaniamycarmenlunadepth
merkaba
1347 a156 500
Reposted byRastaPrincessadmchmpieceoflife
merkaba
1345 4d81 500

October 09 2018

merkaba
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
Reposted fromyourtitle yourtitle viabadblood badblood

October 06 2018

bronzyglow:

sharing music as a form of intimacy

Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 05 2018

merkaba
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaiamnotarobot iamnotarobot
merkaba
Obejmujesz mnie i jestem w domu.
— Christina Perri
Reposted fromtimetolove timetolove viarzuczasty rzuczasty
merkaba

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
merkaba
4575 eef5
Reposted fromolaosa olaosa viaiammistake iammistake

October 04 2018

merkaba
Mieć taką osobę co uspokoi serce.

October 03 2018

merkaba
potrzebuj mnie.
— ..
merkaba
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viarabarbarowy rabarbarowy
merkaba
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viaelusive elusive
merkaba
merkaba
- Gdy ktoś, kogo kochasz, potrzebuje cię – przerwałam mu.- To zbierasz się w garść.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
merkaba
merkaba

October 01 2018

merkaba
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viain-flagranti in-flagranti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl