Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

merkaba
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittleburn littleburn

August 13 2019

merkaba
8607 b614 500
Reposted fromxawery xawery viahormeza hormeza

August 07 2019

merkaba
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza

August 06 2019

merkaba

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł

August 05 2019

merkaba
3127 1e70 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
merkaba
Każdy ma swoje własne zamiłowania: piłka nożna, kopulacja, picie piwa z puszki. Mnie natomiast ogromną przyjemność sprawia dowiadywanie się różnych ponurych rzeczy z trudnych książek.
— Stanisław Lem
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
merkaba
7890 175f
merkaba
3916 73f0
Właśnie po to są wanny. 
merkaba
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative vianieobecnosc nieobecnosc
merkaba
7379 0619
Reposted fromjouet jouet vianieobecnosc nieobecnosc
merkaba
3220 90ea
Reposted from4777727772 4777727772 viaescape-artist escape-artist

August 03 2019

merkaba
2832 250a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiksz wiksz

July 31 2019

merkaba
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink viatobecontinued tobecontinued

July 30 2019

merkaba
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialexxie lexxie
merkaba
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife vianieobecnosc nieobecnosc

July 29 2019

merkaba
  Niektórych słów nie mógłbym wypowiedzieć, nie rozpadając się przy tym na kawałki.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Historie miłosne
merkaba

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
merkaba
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna vianiskowo niskowo
merkaba
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl