Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

merkaba
0164 095e 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viajethra jethra
merkaba
Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Trucicielka i inne opowiadania"
Reposted frommalw malw viaciarka ciarka
merkaba
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemjeden jestemjeden

September 25 2019

merkaba
0139 932a 500
merkaba
5195 6453
Reposted fromstargazing stargazing viahormeza hormeza

September 06 2019

merkaba
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaheavencanwait heavencanwait
merkaba
3217 2c7d
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viahormeza hormeza
merkaba

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viahormeza hormeza

August 15 2019

merkaba
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittleburn littleburn

August 13 2019

merkaba
8607 b614 500
Reposted fromxawery xawery viahormeza hormeza

August 07 2019

merkaba
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza

August 06 2019

merkaba

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł

August 05 2019

merkaba
3127 1e70 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
merkaba
Każdy ma swoje własne zamiłowania: piłka nożna, kopulacja, picie piwa z puszki. Mnie natomiast ogromną przyjemność sprawia dowiadywanie się różnych ponurych rzeczy z trudnych książek.
— Stanisław Lem
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
merkaba
7890 175f
merkaba
3916 73f0
Właśnie po to są wanny. 
merkaba
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative vianieobecnosc nieobecnosc
merkaba
7379 0619
Reposted fromjouet jouet vianieobecnosc nieobecnosc
merkaba
3220 90ea
Reposted from4777727772 4777727772 viaescape-artist escape-artist

August 03 2019

merkaba
2832 250a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl