Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

merkaba
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
6378 854c 500
Reposted fromshadowlibrarian shadowlibrarian viahormeza hormeza
merkaba
I used to think that I could never lose anyone if I photographed them enough. In fact, my pictures show me how much I’ve lost.
— Nan Goldin
Reposted fromverronique verronique viablacksadcat blacksadcat

February 03 2020

merkaba
3953 bedc
Reposted frompanimruk panimruk viainmybetterworld inmybetterworld
merkaba
0126 a194 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafrytkatosia frytkatosia
merkaba
merkaba
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo

January 26 2020

merkaba
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
merkaba

January 25 2020

merkaba
1740 be03 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

January 20 2020

merkaba
4442 b5b9 500

January 11 2020

merkaba
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
merkaba
1712 7fdf 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiskowo niskowo

January 04 2020

merkaba
7141 0c38
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza

January 02 2020

merkaba

December 31 2019

merkaba

December 29 2019

merkaba
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 

December 28 2019

merkaba

Może najciekawsze w nim jest właśnie to, że nie mogę go wyczuć. Czasami mam wrażenie, jakby nieszczególnie mnie lubił. Innym razem wygląda na to, że na całym świecie obchodzę go tylko ja. Zdarza się też, że jest zupełnie nieobecny i nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem nawet, czy mu się podobam.

— Jakub Małecki - "Horyzont"

December 22 2019

merkaba

December 21 2019

merkaba
2068 453a 500
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl