Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2020

merkaba
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
merkaba
1712 7fdf 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiskowo niskowo

January 04 2020

merkaba
7141 0c38
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza

January 02 2020

merkaba

December 31 2019

merkaba

December 29 2019

merkaba
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 

December 28 2019

merkaba

Może najciekawsze w nim jest właśnie to, że nie mogę go wyczuć. Czasami mam wrażenie, jakby nieszczególnie mnie lubił. Innym razem wygląda na to, że na całym świecie obchodzę go tylko ja. Zdarza się też, że jest zupełnie nieobecny i nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem nawet, czy mu się podobam.

— Jakub Małecki - "Horyzont"

December 22 2019

merkaba

December 21 2019

merkaba
2068 453a 500
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
merkaba
merkaba
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viaoutofmyhead outofmyhead
merkaba

December 15 2019

merkaba
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie

December 14 2019

merkaba
Reposted fromshakeme shakeme viaoutofmyhead outofmyhead
merkaba
Reposted fromshakeme shakeme viaoutofmyhead outofmyhead
merkaba
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
merkaba
8237 b1bb 500
Reposted fromLukilukister Lukilukister viaPoranny Poranny
merkaba
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Tadeusz Różewicz
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl